FENEX-Garantiefonds
Wie met European Customs Support in zee wenst te gaan, zal allereerst kijken naar onze betrouwbaarheid. Zonder dat blijken leuzen als “snel” en ”goedkoop” maar al te vaak valkuilen te zijn. ECS weet dat alles draait om betrouwbaarheid, daarom werkt wij voortdurend aan de kwaliteit, continuïteit en beheersbaarheid van onze systemen en dienstverlening.

Om de betrouwbaarheid van FENEX-expediteurs te benadrukken heeft FENEX een garantiefonds in het leven geroepen. Dit garantiefonds houdt in dat indien een FENEX-expediteur failliet gaat, het FENEX-Garantiefonds onder bepaalde voorwaarden de opdrachtgever de mogelijke financiële schade vergoedt. FENEX-expediteurs staan derhalve garant voor elkaar. Het Garantiefonds is ondergebracht in de Stichting FENEX-Garantiefonds. De Stichting keert uit indien wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in het Reglement Uitkering Vergoeding FENEX-Garantiefonds.

Het Reglement Uitkering Vergoeding FENEX-Garantiefonds kunt u hier downloaden in Nederlands, Engels, Duits, Frans, .

certificaten-4k-ERG-FENEX