Douaneaangiften

European Customs Support biedt de volgende douaneaangiften:
 • Aangiften ten invoer.
 • Invoer met fiscale vertegenwoordiging.
 • T1/T2 via NCTS (New Computerized Transit System).
 • Aangiften ten uitvoer via ECS (Export Control System).
European Customs Support maakt gebruik van geautomatiseerde systemen zoals Sagitta, AGS, NCTS en heeft directe verbindingen met Portbase, Cargonaut en APCS. Hiermee is het mogelijk om alle bovenvermelde aangiften en meldingen via e-mail naar klanten te sturen. European Customs Support kan bij elk douaneaangiftepunt in Nederland de douaneformaliteiten voor u verzorgen.

Detachering

European Customs Support biedt op basis van detachering, gemotiveerde declaranten met ruime ervaring en een goede opleiding. Onze kennisgebieden bestrijken het gehele vlak van uw logistieke infrastructuur, zowel douanetechnisch als operationeel. Elke organisatie heeft momenten dat de werkdruk te hoog wordt en er behoefte is aan doelgerichte ondersteuning.

De vraag naar gekwalificeerd personeel op het gebied van douanezaken is bekend. Ook weten wij uit ervaring dat het aanbod van kandidaten heel klein is. Met deze problematiek in het achterhoofd zijn wij, samen met onze partners, begonnen met het detacheren van onze medewerkers. Ons uitgangspunt is, een effectieve bijdrage te leveren aan bedrijven die zich bezighouden met douanezaken in de ruimste zin van het woord. Uiteraard zijn onze gedetacheerde collega’s op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van fiscale en niet fiscale aspecten. Hierdoor bent u als organisatie, tijdens de detacheringsperiode, verzekerd van de juiste afhandeling van uw douanedocumentatie.

Uiteraard zijn wij te allen tijde beschikbaar om de mogelijkheden van onze dienstverlening op het gebied van detachering, tijdens een persoonlijk gesprek toe te lichten. Tijdens dit gesprek bespreken wij graag uw mogelijkheden op het gebied van tijdelijke dan wel langdurige inhuur van onze detachering collega('s).

Neem voor meer informatie gerust vrijblijvend contact met ons op.

Consultancy

De consultants van European Customs Support verzorgen voor u onder andere:

 1. Aanvragen van douane-entrepots
 2. Bezwaarprocedures
 3. Beroepsprocedures
 4. Tariferingszaken
 5. Douaneplanning
 6. Claim-afhandelingen
 7. AO/IC (interne controles)
Alle bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van ons uurtarief. Voor bepaalde afhandelingen kan een lumpsum bedrag worden afgesproken. Bij bepaalde bezwaar- en beroepsprocedures kan gewerkt worden op basis van no cure no pay.

Wilt  u meer informatie hierover? Neem gerust contact met ons op!

Overige aangiften

Het behandelen, splitsen, opmaken en aanvragen van:
 1. ATR (zelfafgifte)
 2. Form-A
 3. Eur-1
 4. TIR-Carnet (vereenvoudigde vergunning)
 5. ATA-Carnet
 6. T2L (zelfafgifte)
 7. T5 documenten
 8. Geautomatiseerde afgifte GDB
 9. Toezichtformulieren
Alle overige documenten zijn op aanvraag.

Directe vertegenwoordiging bij invoer

Vanaf september 2005 is in het Douane Sagitta Invoersysteem mogelijk om op te treden als direct vertegenwoordiger, in naam en voor rekening van een Europese importeur.
Dit betekent dat ook European Customs Support kan aangeven in naam en voor rekening van de importeur. Dit is geregeld in artikel 18 e.v. van het Douanewetboek van de Unie (Verordening nr. 952/2013/EU). Hiermee is de douaneagent uitsluitend verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Ondanks dat European Customs Support de aangiften verzorgt in naam en voor rekening van een Europese importeur, blijft deze wel als indiener van de aangifte strafrechtelijk aansprakelijk.

Om op te kunnen treden als direct vertegenwoordiger, dient European Customs Support over een machtiging te beschikken van diegene die wordt vertegenwoordigd. De FENEX en de EVO hebben gezamenlijk een modelovereenkomst/machtiging opgesteld. Dit model is naast een machtiging ook een overeenkomst waarin de rechten en verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen. De overeenkomst is te downloaden in Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Directe vertegenwoordiging bij uitvoer

In 2008 heeft de Nederlandse Douane de directe vertegenwoordiging in de processen uitvoer en wederuitvoer geïmplementeerd.
Directe vertegenwoordiging houdt in dat een ander – meestal een douane-expediteur – een aangifte doet op naam en voor rekening van de vertegenwoordigde. Deze vorm van vertegenwoordiging werd voor het doen van aangiften ten invoer al eerder geïntroduceerd, namelijk in 2005. De gevolgen van directe vertegenwoordiging bij (weder)uitvoer zullen daarom voor sommige verladers en logistieke dienstverleners niet nieuw zijn.
Belangrijk verschil tussen invoer en (weder)uitvoer is dat directe vertegenwoordiging bij invoer niet verplicht is en bij (weder)uitvoer wel.

Om op te kunnen treden als direct vertegenwoordiger, dient European Customs Support over een machtiging te beschikken van diegene die wordt vertegenwoordigd. De FENEX en de EVO hebben gezamenlijk een modelovereenkomst/machtiging opgesteld. Dit model is naast een machtiging ook een overeenkomst waarin de rechten en verplichtingen van beide partijen zijn opgenomen. De overeenkomst is te downloaden in Nederlands, Engels, Duits en Frans.

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Beperkt fiscale vertegenwoordiging

European Customs Support heeft de mogelijkheid om voor buitenlandse ondernemers op te treden als Beperkt Fiscaal Vertegenwoordiger.

Wilt u weten welke mogelijkheden wij bieden, dan kunt u contact opnemen met onze medewerkers.