European Customs Support is AEO gecertificeerd (AEO-Certificate: NL-AEOC-0000974)

Vanaf januari 2012 heeft European Customs Support de AEO certificering. Wij hebben in het kader van neutraliteit bewust gekozen om alleen de AEO status “Douanevereenvoudigingen” aan te vragen.  European Customs Support is een neutrale douane expediteur en door de AEO status “Douanevereenvoudigingen” weten onze klanten dat zij zaken doen met een neutrale douane expediteur.

European Customs Support kan en mag door deze status geen andere activiteiten ontplooien dan douane-activiteiten. Hiermee willen wij uitsluiten dat wij ook werkzaamheden uitvoeren zoals goederenexpeditie of transport. Dit wilden wij pertinent uitsluiten. 

Voor het AEO-certificaat Douanevereenvoudiging moeten wij aan de volgende drie criteria voldoen:
  • Een passende staat van dienst op naleving van douanevereisten.
  • Een goede financiële solvabiliteit.
  • Een deugdelijke administratie voeren.
European Customs Support voldoet ruimschoots aan bovenstaande criteria.

Meer informatie over de Authorised Economic Operator (AEO) vindt u op de website van de Belastingdienst.
 
AEO